CANNABIS


Sommige patiënten zijn ten einde raad betreffende hun chronische ziektetoestand omdat alle mogelijke gebruikte therapieën tekortschieten, niet meer voldoende verlichting geven en/of teveel bijwerkingen veroorzaken. Medicinale cannabis kan dan voor bepaalde van deze patiënten een oplossing bieden en dus het proberen waard zijn. Een behandeling met medicinale cannabis is zeer specifiek en sterk individueel bepaald en juist daarom is de expertise van Cannabis Patient Care in de begeleiding en ondersteuning van zowel de patiënt als de behandelende arts een grote en valide meerwaarde.

 

 

Cannabis bestaat uit gedroogd bloemtoppen van de vrouwelijke Cannabis Sativa plant. Vervolgens maakt men een onverdeling tussen Sativa en Indica soorten.  


Sativa versus Indica. 

De klinische effecten van de cannabis chemovar hebben niets te maken met de vraag of de plant groot en dun is versus korts en bossig, of dat de blaadjes smal of breed zijn.


Sative vs. Indica toont de verschil van bloei aan, van welk land ze komen, de grote van de bloemptoppen, maar voor de klinische effecten zelf speelt dit geen rol.  Enkel cannabinoiden, terpenen en de flavonïden bepalen de klinische effecten, daarnaast is het de ratio tussen de hoeveelheid THC en CBD die de essentie vormt samen met de hoevelheid percentage aan terpenen die mee aanwezig zijn. 


kwaliteitseisen 

Als cannabis gebruikt wordt voor medische toepassingen dan is het van uiterst belangrijk dat het cannabis planten materiaal van hoogstaand farmaceutische kwaliteit is.


Wereldwijd zijn er gespecialiseerde bedrijven die onder strenge farmaceutische kwaliteitsnormen GMP (Good Manufacturing Practice) de cannabis planten kweken en verwerken. 


Standaardiseren is het kweken waarborgen van een constante kwaliteit en werkzaamheid van de cannabisplant.

Als we het hebben over farmaceutische kwaliteit van de planten, dan houdt dit in dat de planten geteeld en verwerk worden onder speciale gestandaardiseerde omstandigheden. Deze speciale normen zijn vastgelegd door de Europese richtlijnen voor geneesmiddelen op plantaardige basis.


Kort gezegd: de cannabis die men verkrijgt via een apotheek aan de hand van een voorschrift, betekend dit dat u een medicijn ingebruikt die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarom spreken we over medicinale cannabis. 


Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2019