patient

PATIENT

 

Wanneer blijkt dat alle gebruikte conventionele behandelingen of medicijnen falen en/of teveel bijwerkingen geven, kan voor bepaalde aandoeningen of ziekten een behandeling met medicinale cannabis overwogen worden. Let wel, een behandeling met medicinale cannabis kan alleen opgestart worden als laatstelijnsmiddel. Eerst moet de patiënt dus alle conventionele therapieën doorlopen hebben. Medicinale cannabis wordt meestal aangewend voor symptoomverlichting en zorgt aldus voor een betere levenskwaliteit. Tot op heden zijn er geen bewijzen dat cannabis ziektes geneest; medicinale cannabis wordt dus vooral aangewend om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren (door symptoomverlichting en bijgevolg vermindering van de lijdensdruk) of om de voortgang van de aandoening te vertragen. Gewoonlijk wordt deze therapie gebruikt tezamen met de conventionele medicijnen.

 

Voor welke aandoeningen kan medicinale cannabis aangewend worden?

Hieronder volgt een lijst waar medicinale cannabis hulp kan bieden. Deze opsomming is niet limitatief.

 

 • Pijn (kankerpijn, chronische pijn, neuropathische pijn, fantoompijn)
 • Misselijkheid, braken en verminderde eetlust bij chemotherapie en/of radiotherapie
 • Anorexia en gewichtsverlies (bij kanker/AIDS)
 • Palliatieve setting
 • Fibromyalgie
 • Auto-immune aandoeningen
 • Ontstekingen (o.a. bij fibromyalgie en Crohn)
 • Epilepsie (refractaire epilepsie)
 • Spasticiteit en tremors bij o.a. Multiple sclerose en Parkinson
 • Gilles de la Tourette Syndroom
 • Slapeloosheid t.g.v. ziekte
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Migraine en clusterhoofdpijn
 • Angst en depressie t.g.v. ziekte of trauma’s zoals bv. PTSS (post traumatische stress stoornis)
 • Therapieresistent glaucoom
 • Alzheimer
 • Pruritus
 • Bepaalde vormen van astma
 • Bepaalde psychiatrische symptomen
 • Hyperactiviteit /ADHD
 • Bepaalde vormen van ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

 

Voor verdere informatie en gerelateerde onderzoeken kunt u gebruik maken van de website van de “International Association for Cannabinoids as Medicine (IACM)” (http://cannabis-med.org/index.php?lng=nl). Door in de zoekbalk (bovenaan rechts) de gezochte aandoening te schrijven komt u terecht op de desbetreffende artikels.

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2019