Wat zijn de voordelen

 

Enkele voordelen bij bepaalde aandoeningen of ziektes:

 

Kanker:

Patiënten die chemotherapie en/of bestraling ondergaan voelen zich zwak en ellendig. Immers chemotherapie en bestraling zijn zeer belastend voor het lichaam. Dit manifesteert zich vooral in misselijkheid, braken en een verminderde eetlust. Ook is bekend dat de diagnose “kanker” en de bijwerkingen van de zware behandelingen angst en depressie bij de patiënt veroorzaken. Dit uit zich dan ook dikwijls in slaapproblemen. Deze patiënten hebben baat bij het gebruik van medicinale cannabis want ze zijn minder onderhevig aan misselijkheid en braken. Daarenboven hebben ze een betere eetlust. Medicinale cannabis is bovendien anxiolytisch (afnemen van de angst) en zorgt vaak voor een betere slaapkwaliteit. Beter slapen, minder depressief en minder gewichtsverlies betekent dan ook een minder verzwakte patiënt.

 

Kankerpijn en palliatieve setting:

Veel kankerpatiënten ervaren hevige pijnen. Medicinale cannabis vertoont een synergetische reactie met opiaten en kan dus zorgen dat de doseringen (en dus ook de ernstige bijwerkingen) van deze laatste verminderd kunnen worden. Minder pijn en minder zware bijwerkingen impliceren dat de patiënt mentaal rustiger is.

In de palliatieve zorg waar vaak zware opiatenmedicatie gegeven wordt kan de vermindering van opiaten ervoor zorgen dat de patiënt meer heldere momenten beleeft en overdag minder slaapt. Dit kwalitatiever levenseinde geeft de patiënt dikwijls een vorm van troost omdat hij op een meer menswaardigere manier zijn laatste momenten kan doorbrengen met zijn dierbaren.

 

Fibromyalgie en andere chronische of neuropathische pijnen:

Bij deze aandoeningen geeft medicinale cannabis dikwijls een aanzienlijke algemene pijnverlichting en een betere nachtrust.

 

Multiple sclerose:

Medicinale cannabis zorgt hier vooral voor een positief effect op de tremor en de spasticiteit. De spieren worden meer ontspannen. Dit gunstig effect tezamen met de pijnverlichting en een betere slaap geven de patiënt een betere levenskwaliteit.

 

Parkinson:

Deze patiënten kampen vooral met tremors, spasticiteit en motorische stoornissen. Deze neurodegeneratieve ziekte veroorzaakt bij velen ook slaapstoornissen en angstgevoelens. Bij het gebruik van medicinale cannabis zijn de spieren meer ontspannen en de trillingen minder heftig. Ook geven veel patiënten aan dat ze een betere slaapkwaliteit ervaren en zich minder depressief voelen.

 

Refractaire epilepsie:

Dit is een moeilijk te behandelende vorm van epilepsie waarbij de verschillende klassieke anti-epileptica onvoldoende resultaten opleveren. Het gebruik van medicinale cannabis kan dan overwogen worden in combinatie met de reguliere anti-epileptica. Als deze therapie-combinatie aanslaat zien we een afname van de frequentie en/of intensiteit van de aanvallen. Een andere verbetering is de verkorting van de vereiste recuperatietijd na een epileptische aanval.

 

Gilles de la Tourette Syndroom:

Patiënten met deze neurologische aandoening lijden onder het dwangmatig uiten van ernstige tics. Dit kunnen motorische, vocale en gedachtentics zijn. Daar de patiënten moeite hebben deze te onderdrukken manifesteert deze aandoening zich verder in een grotere problematiek (spierspasmen, pijn, angstgevoelens, slaapproblemen, depressie en sociale isolering). Een behandeling met medicinale cannabis geeft de patiënt mentale rust waardoor dit dwangmatig gedrag sterk wordt teruggedrongen. Het voordeel is dat de patiënt zich daardoor rustiger voelt, een beter sociaal leven kan opbouwen en aldus een positievere levenshouding kan aannemen.

 

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2019