Werkzaamheid

Werkzaamheid/indicaties


Op dit momeent zijn er voldoende gegevens beschikbaar die aantonnen dat medicinale cannabis werkzaam kan zijn bij verschillende types ziektes/aandoeningen. 


Het gaat hierbij om:


  • Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade;
  • Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids;
  • Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hiv-infectie en aids;
  • Langdurige pijn van neurogene aard (oorzaak zit in het zenuwstelsel) bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn;
  • Tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette;
  • Therapieresistent glaucoom.


Ongeacht dat er nu voldoende gegevens beschikbaar zijn die aantonen dat medicinale cannabis symptoomverlichtend werkt bij diverse ziektes of aandoeningen, toch zijn er nog te weinig resultaten beschikbaar van grootschalige klinische onderzoeken. 


Er zijn echter wel gegevens bekende over de werkzaamheid die berusten op kleinschalige maar veelbelovende onderzoeken, maar ook op ervaringen van individuele artsen en patiënten. Een arts mag enkel medicinale cannabis voor schrijven als andere behandeligen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of teveel bijwerkingen geven. 


Medicinal cannabis speelt vooralsnog geen rol in de genezing van de hierboven genoemde aandoeningen. Het kan echter wel helpen de klachten die bij de aandoeningen horen of de bijwerkingen van andere medicijnen te verminderen. Het is aan de arts met de ondersteuning van ons om te bepalen in welke situatie, bij welke aandoening medicinale cannabis een geschikte keuze kan zijn voor de patiënt. De arts is hierbij niet gebonden aan de lijst met aandoeningen die hierboven vermeld staan. 


Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2019