DIENSTVERLENING

DIENSTVERLENING


 

 

 

 Vraag het aan Cannabis Patient Care 

 

Hebt u vragen betreffende medicinale cannabis of een andere algemene vraagstelling, dan kunt u ons gerust altijd contacteren via e-mail (zie “Contact”).  Ons team van gezondheidszorgprofessionals beantwoordt uw vragen binnen de 3 werkdagen. Opgelet: wij beantwoorden geen medische vraagstelling. Daarvoor moet de patiënt beroep doen op zijn behandelende arts.

Medicinale Cannabis Consult 

 

Omvat alle informatie die nodig is om een behandeling met medicinale cannabis op te starten.

 

Het adviesrapport is een uitgebreid verslag gemaakt op basis van een gedetailleerde screening van de patiënt en zijn medisch dossier. Het beschrijft onder andere de meest geschikte cannabis variëteit, dosering en toedieningsmethode. Tevens is het een handig element om de opvolging en vooruitgang van de behandeling beter te kunnen evalueren.

Er worden twee adviesrapporten opgemaakt; één bestemd voor de patiënt en één bestemd voor de arts. Het adviesrapport bevat ook alle gegevens waarom een behandeling op basis van medicinale cannabis kan opgestart worden. Dit is vooral belangrijk voor de arts die het voorschrift voor een behandeling met medicinale cannabis opmaakt.

 

 Patiënten-educatie en voorlichting

 

Educatie en een goede voorlichting geven aan de patiënt is van cruciale waarde voor het goede verloop van een behandeling met medicinale cannabis.

 

Bijgevolg is het belangrijk dat er gesensibiliseerd wordt over wat medicinale cannabis wel is en niet is, wat de mogelijkheden zijn en hoe ermee om te gaan. Ons team geeft daarom, op vraag van geïnteresseerden, informatiemomenten of namiddag- en avondpresentaties.

Research en and development of medicinal cannabis care pathways


 

 

De ontwikkelingen in de medicinale cannabis sector evolueren heel snel, met als het gevolg dat vele Europese hun beleidt betreffende medicinale cannabis herbekijken op een positieve manier. 


Echter merkt Cannabis Patient Care op dat er in de meeste Europese landen geen effciente medicinale cannabis zorgpaden zijn zodat de zorg "veel" meer gestructureerd verloopt.  En dit is ten voordele voor zowel de patiënt(en), dokters, verpleegkundigen als apothekers.

 

 

 

 

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2019