A special Level of care

A Special Level Of Care

Patient Care

 

Cannabis Patient Care helpt patiënten in de ondersteuning bij hun zoektocht in een complementaire behandeling met medicinale cannabis. Medicinale cannabis is altijd op doktersvoorschrift en wordt verkregen via het farmaceutisch circuit. Vaak is de behandelende arts open voor een dergelijke behandeling, maar meestal weet hij niet genoeg over de werking en de mogelijkheid van deze therapie, alsook of zijn patiënt er beterschap mee zou kunnen verkrijgen.

Daarvoor kan de patiënt terecht bij Cannabis Patient Care. Wij helpen en assisteren zodoende dat de patiënt de best mogelijke zorg verkrijgt.

Ons team stelt, na een accurate bestudering van de patiënt en zijn klinische situatie, een “opinion letter”, anders gezegd een “adviesrapport” op. Wij maken in eer en geweten een objectieve analyse en aldus kan een opinion letter ook, in sommige gevallen, een negatief advies geven als de patiënt geen baat zou kunnen hebben, of dat er teveel contra-indicaties zouden zijn. In het algemeen wordt een behandeling met medicinale cannabis alleen geadviseerd als de standaardbehandelingen niet voldoende werken of teveel bijwerkingen geven. Een dergelijke therapie probeert dan de levenskwaliteit van de patiënt te verhogen en beter te maken.

Dit adviesrapport kan als handleiding dienen voor het opmaken van een voorschrift door de behandelende arts. Het bevat alles wat een arts en patiënt nodig heeft om een behandeling op basis van medicinale cannabis op te starten. Daarnaast kan men ook rekenen op onze continue begeleiding en ondersteuning tijdens het gebruik van medicinale cannabis, dit zowel aan de patiënt als aan de behandelende arts.

 

 

 Patiënten-educatie en voorlichting

Een belangrijke pijler van Cannabis Patient Care is het geven van juiste informatie en voorlichting betreffende medicinale cannabis aan patiënten, patiëntenorganisaties of ander geïnteresseerd publiek. Deze voorlichting is anders uitgewerkt dan deze bestemd voor het medisch corps. Het is minder technisch en de nadruk wordt vooral gelegd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van medicinale cannabis.

 

Verder is het interessant om te weten:

  • Wat is medicinale cannabis en wat is het niet?
  • Van waar komt het?
  • Door wie wordt de medicinale cannabis geteeld?
  • Wat zijn de toedieningsvormen?
  • Hoe werkt het in mijn lichaam?
  • Bij welke aandoeningen kan het verantwoord of nuttig zijn?
  • Wat zijn de eventuele bijwerkingen?
  • Wat is de kostprijs?

 

Tenslotte wordt er extra tijd besteed aan de vragensessie uit het publiek.

 

 

Deze educatie en voorlichting gebeuren in de namiddag- of avondvoorstellingen of ook via webinars.  De voorstellingen kunnen op verschillende manieren ter plaatste (bij patiëntenverenigingen of andere genootschappen) georganiseerd worden. Neem daarvoor contact met ons op (zie “Contact”).

 

Wat betreft de toekomstige webinars: dit is een online mogelijkheid om via het internet een voordracht live op afstand mee te maken. Voor de online voorstelling maken we gebruik van https://zoom.us. Om de voorstelling te volgen is het nodig een kleine software of app te downloaden. Deze software of app is volledig gratis. Cannabis Patient Care heeft dan enkel het e-mailadres van de geïnteresseerde persoon nodig om hem uit te nodigen zich in te loggen op de online-video-sessie.

 

Zie hieronder een informatievideo over een zoom-video-webinar.  De data voor online webinars zullen bekendgemaakt worden via onze Facebook- of Instagram-pagina. We raden geïnteresseerden dus aan om onze Facebook- of Instagram-pagina te volgen om op de hoogte te blijven betreffende toekomstige evenementen.

 

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2018