DIENSTVERLENING

DIENSTVERLENING


 

 

 

 Vraag het aan Cannabis Patient Care 

 

Hebt u vragen betreffende medicinale cannabis of een andere algemene vraagstelling, dan kunt u ons gerust altijd contacteren via e-mail (zie “Contact”).  Ons team van gezondheidszorgprofessionals beantwoordt uw vragen binnen de 3 werkdagen. Opgelet: wij beantwoorden geen medische vraagstelling. Daarvoor moet de patiënt beroep doen op zijn behandelende arts.

Adviesrapportverslag 

 

Omvat alle informatie die nodig is om een behandeling met medicinale cannabis op te starten.

 

Het adviesrapport is een uitgebreid verslag gemaakt op basis van een gedetailleerde screening van de patiënt en zijn medisch dossier. Het beschrijft onder andere de meest geschikte cannabis variëteit, dosering en toedieningsmethode. Tevens is het een handig element om de opvolging en vooruitgang van de behandeling beter te kunnen evalueren.

Er worden twee adviesrapporten opgemaakt; één bestemd voor de patiënt en één bestemd voor de arts. Het adviesrapport bevat ook alle gegevens waarom een behandeling op basis van medicinale cannabis kan opgestart worden. Dit is vooral belangrijk voor de arts die het voorschrift voor een behandeling met medicinale cannabis opmaakt.

 

 Patiënten-educatie en voorlichting

 

Educatie en een goede voorlichting geven aan de patiënt is van cruciale waarde voor het goede verloop van een behandeling met medicinale cannabis.

 

Bijgevolg is het belangrijk dat er gesensibiliseerd wordt over wat medicinale cannabis wel is en niet is, wat de mogelijkheden zijn en hoe ermee om te gaan. Ons team geeft daarom, op vraag van geïnteresseerden, informatiemomenten of namiddag- en avondpresentaties.

Opleidingen voor dokters en andere zorgprofessionals

 

 

De ontwikkelingen in de zorgsector en geneeskunde evolueren voortdurend. Daarom is bijscholing noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening te blijven garanderen. Vele medische zorgverleners hebben een drukke baan en het is niet altijd evident aan welke bijscholing deel van hun vrije tijd op te offeren.

Wat medicinale cannabis betreft is het voor vele artsen en zorgverleners nog een onbekend terrein. Dit zelfs in landen waar het al enige tijd wettelijk gereglementeerd is. Het is een sector die zich constant ontwikkelt en uitbreidt. Er wordt volop medisch onderzoek verricht over de mogelijkheden van de cannabisplant.

Cannabis Patient Care volgt de medicinale cannabis sector constant op de voet. We blijven via onze internationale connecties in deze branche bestendig op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en schaven onze kennis gestadig aan. Naast het begeleiden van de patiënt en arts maakt ook bijscholing voor de verschillende zorgverleners in deze snel groeiende sector deel uit van onze missie.

 

 

 

 

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2018