FAQ

 

Wat is Cannabis Patient Care? 

Cannabis Patient Care is een Europese gezondheid service om patiënten te begeleiden en te ondersteunen in het gebruik van medicinale cannabis (op voorschrift en via het farmaceutisch circuit). We bieden onze kennis en ervaring van medicinale cannabis aan zowel patiënt als aan de arts. Cannabis Patient Care is ontstaan in juli 2018. Beide oprichters hebben een medische opleiding en zijn sedert verschillende jaren actief in de medicinale cannabisbranche. 

 

 

Welke diensten biedt Cannabis Patient Care aan? 

 

 • Verlenen van een Adviesrapport voor het al dan niet gebruik van een medicinale cannabis behandeling.
 • Begeleiding en ondersteuning bij het gebruik van medicinale cannabis.
 • Voorlichting en educatie aan de hand van infosessies (voordrachten en/of webinars).
 • Opleiding voor artsen en andere professionals die in de zorgsector werken.
 • Samenwerking met artsen en andere zorgprofessionals opdat een behandeling met medicinale cannabis op de meest professionele en succesvolle manier verloopt. 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

 

 

Hoeveel kost een dienstverlening van Cannabis Patient Care?

 

Cannabis Patient Care werkt met een formule waarbij de patiënt een voorschot (50 euro) en een saldo (60 euro) betaalt, dus totaal 110 euro, voor de volledige dienstverlening. Deze dienstverlening omvat volgende belangrijke punten: 

 

 1. Video of telefoon intake-consult
 2. Screening van het medische dossier
 3. Opmaak van het adviesrapport
 4. Begeleiding en ondersteuning tijdens de behandeling

 

 

 

Hoe verloopt de screening van mijn dossier en wie doet dit? 

Het dossier wordt op volgende punten gescreend: 

 

 • Heeft de patiënt alle conventionele therapieën doorgelopen? 
 • Wat zijn de bijwerkingen van de behandeling(en) die de patiënt afgelopen tijd ondergaan heeft? 
 • Hoe zwaar is het lijden? (persoonlijk geschreven brief en aanmerking tijdens het intakeconsult)
 • Welke behandelingen ondergaat de patiënt actueel?

 

Het dossier wordt gescreend door Emelie Vanhoenacker, referentie-verpleegkundige medicinale cannabis en Igna Huyghe, referentie-apotheker medicinale cannabis. Beiden zijn al verschillende jaren actief in de medicinale cannabissector en zijn ook internationaal verbonden met verschillende medicinale cannabis-experten. Onze ervaring en kennis laten ons toe om de patiënt te screenen voor een eventuele behandeling met medicinale cannabis. We maken tijdens het intake-consult gebruik van de vragenstelling van de Gordon Patronen (speciale verpleegkundige gezondheidspatronen) en analyseren of de patiënt wel degelijk alle conventionele therapieën heeft doorlopen. Dit alles om een objectief en kwalitatief adviesrapport op te stellen die als handleiding kan dienen voor de arts om een medicinale cannabisbehandeling op te starten.

 

 

 

Hoe gaat Cannabis Patient Care om met de Privacy van uw medische gegevens?  

 

Cannabis Patient Care verzamelt uw medische gegevens om dan aan de hand daarvan een intake-consult-vragenlijst met de patiënt te overlopen.  De vragenlijst en de medische gegevens worden dan gescreend of de patiënt in aanmerking komt voor een behandeling op basis van medicinale cannabis. 

Wij nemen uw gegevens en privacy heel serieus! Daarom worden geen enkele data uitgewisseld buiten ons eigen team. Alleen de verpleegkundige Emelie Vanhoenacker en de apotheker Igna Huyghe komen in bezit van de gegevens van de patiënt. Beiden zijn ook gebonden aan hun medisch beroepsgeheim. Alleen op schriftelijke toestemming van de patiënt worden –indien nodig- klinische gegevens uitgewisseld aan de behandelende arts. We bewaren uw medische gegevens niet langer dan noodzakelijk; dit tot een maximum van drie kalenderjaren. Na deze verlopen tijd worden de bestanden op een zorgvuldige wijze vernietigd. 

 

 

 

Mogen dokters in België medicinale cannabis voorschrijven? 

 

Elke arts beschikt volgens de Belgische Wetgeving over therapeutische vrijheid. Dit staat formeel vermeld in artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Art. 11. Aan de beoefenaars bedoeld [2 in de artikelen 2, § 1, 3, 4, 21noviesdecies, 21quatervicies en 21quinquiesvicies]2 mogen geen reglementaire beperkingen worden opgelegd bij de keuze van de middelen die aangewend moeten worden, hetzij voor het stellen van de diagnose, hetzij voor het instellen en uitvoeren van de behandeling, hetzij voor het uitvoeren van magistrale bereidingen.

Een arts heeft het therapeutische recht om medicinale cannabis voor te schrijven indien dit ten bate is van zijn patiënt. Echter, de therapeutische vrijheid is niet onbeperkt. In het geval van medicinale cannabis moeten eerst alle andere conventionele therapieën uitgeprobeerd zijn. Met andere woorden, medicinale cannabis wordt in de praktijk voorgeschreven als laatstelijnsmiddel; als alle conventionele therapieën onvoldoende helpen of teveel nevenwerkingen geven.

 

Is het gebruik van medicinale cannabis strafbaar in België ?

 

Het gebruik van medicinale cannabis, door Belgische patiënten afgehaald in een Nederlandse apotheek op voorschrift van een Belgische arts, wordt in de praktijk door de Belgische justitie gedoogd. Dit houdt wel in dat de patiënt onder de zorg blijft en regelmatig opgevolgd wordt door zijn behandelende arts. Het gebruik van medicinale cannabis wordt dus in de praktijk niet bestraft (indien er geen verzwarende omstandigheden zijn). 

 

 

 

 

 

 Wordt medicinale cannabis in België vergoed door het ziekenfonds? 

 

Neen. Voor sommige personen kan het OCMW wel tussenkomen in de kosten.

Enkel het geregistreerd geneesmiddel Sativex®, op basis van twee cannabisextracten, en enkel voorgeschreven door een neuroloog (verbonden aan een ziekenhuis) voor bepaalde Multiple Sclerose (MS) patiënten wordt door het ziekenfonds terugbetaald.

 

 

 

Wat met commerciële CBD olie?

 

Tot op heden hebben commerciële CBD oliën voor menselijk gebruik in geen enkel Europees land een duidelijke wettelijke status. Formeel is het in België zelfs verboden om deze CBD oliën te verkopen of aan te kopen.

Aangezien deze  commerciële CBD oliën geen officiële wettelijke status hebben is het niet duidelijk uit welke grondstof deze CBD oliën verkregen werden. Meestal worden ze gemaakt uit industriële vezelhennep. Daardoor kan de kwaliteit van deze oliën niet altijd gegarandeerd worden. Het gebruik van bepaalde CBD producten die aangekocht zijn via het internet kunnen, bij gevoelige personen, tegen de verwachting in een omgekeerd effect geven; geen gewenste symptoomverlichting en zelfs meer bijwerkingen!

Voor symptoomverlichting of de behandeling van ziekten raden wij steeds aan om cannabis geschikt voor medicinaal gebruik te nemen. Dat wil zeggen op voorschrift van een arts en afgeleverd door een apotheek.Is medicinale cannabis toegelaten in het verkeer ? 

 

Het gebruik van medicinale cannabis in het verkeer is absoluut niet toegelaten!  Dit zelfs niet met uitdrukkelijke toestemming van de behandelende arts. Daarom adviseren we al onze patiënten om zich te laten vervoeren of het openbaar vervoer te gebruiken.   

  http://www.vad.be/assets/1493

 

Indien u andere vragen heeft die hierboven niet vermeld staan, neem dan gerust contact met ons op via e-mail (zie Contact). 

 

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn!

Like ons op Facebook!

Sharing = Caring

 

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2019