KOSTPRIJS SERVICE

Kostprijs van onze dienstverlening

 

40,00 euro

Intake-consult (video/telefoon)

 

Dit video/telefoon intakegesprek neemt ongeveer één uur in beslag. Kan soms langer zijn afhankelijk van persoon tot persoon. 

 

 

Screening en Opmaak Adviesrapport verslag 

 

 1. Het rapport omvat een uitgebreid verslag van het video/telefoon intake-consult
 2. Keuze van variëteit(en) cannabis
 3. Toedieningsmethode(n)
 4. Voorbeeld van het voorschrift (is voor de arts)
 5. Schema opbouwdoseringen(zijn zéér nauwkeurig opgemaakt)
 6. Lijst van Nederlandse apotheken waar de medicatie te verkrijgen is (vooral grensapotheken)
 7. Uitleg hoe men de cannabisolie of cannabisgranulaat moet bestellen
 8. Extra informatie en aandachtspunten voor de patiënt indien men moet verdampen

 

 

40,00 euro

Het dienstverleningspakket kost 80 euro. Dit omvat volgende aspecten:

 Ondersteuning tijdens de behandeling

 

Voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken is het belangrijk dat ze ondersteuning verkrijgen en opgevolgd worden! Soms heeft de patiënt problemen met de opbouw van de doseringen of is er na 2 weken nog steeds geen symptoomverlichting. Daarom is het belangrijk dat de patiënt of de behandelende arts ons altijd kan contacteren. Dit kan via e-mail of telefonisch en zelfs indien nodig via een video call. Iedereen heeft er baat bij dat de behandeling op een succesvolle manier verloopt en dat bij vragen of moeilijkheden naar de beste oplossing gezocht wordt.

 

Na twee maanden behandeling wordt de patiënt gevraagd mee te werken aan een evaluatie-enquête. Deze is volledig vrijblijvend en gratis voor de patiënt. Er wordt telefonisch samen met de patiënt een vragenlijst overlopen betreffende zijn ervaring met zijn behandeling van medicinale cannabis. Deze gegevens dienen om onze diensten steeds te kunnen verbeteren, om de behandelingen eventueel te verfijnen en verdere kennis en data op te bouwen bestemd voor het medisch corps. Deze enquête is vrijblijvend en volledig anoniem (de verkregen informatie wordt niet gekoppeld aan een naam)!!!

Betalingsmodaliteiten: 

 

 1. Afspraak maken voor video of telefonisch intakegesprek
 2. Kost van het intakegesprek ( duurt ongeveer 1 uur ): 50 euro te betalen via overschrijving. Patiënt doet overschrijving (liefst binnen de 3 werkdagen) volgens de modaliteiten hem gecommuniceerd via 1ste e-mail.
 3. Intakegesprek (na betalingsontvangst)
 4. Kost van het adviesrapport*: 60 euro te betalen via overschrijving. Patiënt doet overschrijving (liefst binnen de 3 werkdagen) volgens de modaliteiten hem gecommuniceerd via 2de e-mail. Het adviesrapport en de betalingsnota worden binnen de 7 werkdagen (behalve uitzonderingen) na betalingsontvangst verstuurd via 3de e-mail. Indien het adviesrapport negatief is (de patiënt komt niet in aanmerking voor een behandeling met medicinale cannabis) wordt in dit geval geen bedrag van 60 euro aangerekend. In dat geval betaalt de patiënt alleen zijn voorschot (50 euro).

         

         De prijs van 60 euro bevat:

a) Het opmaken van het adviesrapport*

b) Eventueel contact (na schriftelijke toestemming van de patiënt) met behandelende arts voor vragen en informatie via e-mail en/of telefoon

c) Bijkomende assistentie (via e-mail en/of telefoon) tijdens de behandeling zelf in geval de patiënt of de behandelende arts vragen of bijstand nodig hebben

d) Evaluatie-enquête (indien patiënt akkoord is) na 2 maanden behandeling

 

* Een intakegesprek geeft niet automatisch het recht op een adviesrapport. Deze zal slechts opgemaakt worden na de betaling van zijn kostprijs (60 euro). Wij maken in eer en geweten een objectieve analyse en een adviesrapport kan ook (in sommige gevallen) een negatief advies geven als de patiënt bijvoorbeeld geen baat zou kunnen hebben, of dat er teveel contra-indicaties zouden zijn.

 

 

 

Nota: Wij nemen uw gegevens en privacy heel serieus! Daarom worden geen enkele data uitgewisseld buiten ons eigen team. Alleen de verpleegkundige Emelie Vanhoenacker en de apotheker Igna Huyghe komen in bezit van de gegevens van de patiënt. Beiden zijn ook gebonden aan hun medisch beroepsgeheim. Alleen op schriftelijke toestemming van de patiënt worden –indien nodig- klinische gegevens uitgewisseld aan de behandelende arts.

 

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2019