PATIENT EN VZW'S

 

Voor mensen die leven met bepaalde ziektes of aandoeningen zijn patiëntenverenigingen zeer belangrijk. In deze verenigingen vinden patiënten er hun lotgenoten en geven ze elkaar steun door ervaring en informatie uit te wisselen. Het verlenen van informatie is een belangrijk onderdeel van deze organisaties en daarom worden er ook geregeld bijeenkomsten en voorlichtingsmomenten georganiseerd.

 

Cannabis Patient Care draagt kennis en kennisoverdracht hoog in haar vaandel. We worden geregeld uitgenodigd om voor dergelijke organisaties te spreken. Dit is een moment waar we vooral objectieve en praktische informatie verlenen. Er wordt extra tijd besteed aan het beantwoorden van de gestelde vragen alsook worden de collectieve aandachtspunten besproken en onder de loep genomen.

 

 

Patiënten

Sommige patiënten zijn ten einde raad betreffende hun chronische ziektetoestand omdat alle mogelijke gebruikte therapieën tekortschieten, niet meer voldoende verlichting geven en/of teveel bijwerkingen veroorzaken. Medicinale cannabis kan dan voor bepaalde van deze patiënten een oplossing bieden en dus het proberen waard zijn. Een behandeling met medicinale cannabis is zeer specifiek en sterk individueel bepaald en juist daarom is de expertise van Cannabis Patient Care in de begeleiding en ondersteuning van zowel de patiënt als de behandelende arts een grote en valide meerwaarde.

 

 

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2019