Législation

Législation

Het voorschrijven van medicinale cannabis is voor de meeste artsen nog steeds een onbekend gegeven. Vooral als het in aantal Europese landen waaronder België niet legaal is. 

In België zijn er op dit moment zo'n vijfhonderd artsen die medicinale cannabis voorschrijven voor hun patiënt.  De aantal artsen die in andere Europese landen medicinale cannabis voorschrijven is momenteel nog onbekend. 

 

De vragen waarbij de meeste artsen mee worstelen is: mag ik het voorschrijven en overtreed ik niet de Wetgeving? En hoe begin ik eraan? 

  1. De therapeutische vrijheid van een Dokter. In welk Europees land dan ook beschikt de arts over een therapeutische vrijheid. In de Wetgeving in België staat het formeel vermeld in artikel 11 van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen. 

          

          Art.11  Aan de beoefenaars bedoeld [2 in de artikelen 2, § 1, 3, 4, 21noviesdecies, 21quatervicies en 21quinquiesvicies]2 mogen geen reglementaire beperkingen worden opgelegd bij de keuze van de middelen die aangewend moeten worden, hetzij voor het stellen van de diagnose, hetzij voor het instellen en uitvoeren van de behandeling, hetzij voor het uitvoeren van magistrale bereidingen.

 

“De arts en de tandarts oordeelt in geweten en in volle vrijheid over de aan de patiënten te verlenen verzorging”

ZIV-wet, art. 73, § 1266266

 

         Kort gezegd: Een arts heeft het therapeutische recht* om medicinale cannabis voor te schrijven indien dit ten bate is van zijn patiënt. Een voorschrift van medicinale cannabis mag in geen geval een alibi zijn voor recreationele cannabisgebruiker.  *echter bij misbruik van therapeutische vrijheid: arts kan sancties oplopen bij de Orde der Geneesheren.

 

Medicinale cannabis wordt in de praktijk voorgeschreven als laatstelijnsmiddel; als alle conventionele therapieën onvoldoende helpen of teveel nevenwerkingen geven.

 

Art. 5 W patiëntenrechten: “Iedereen heeft recht op een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening. De best mogelijke zorg moet worden verstrekt in functie van de beschikbare medische kennis en met naleving van de geldende wetenschappelijke standaarden en aanbevelingen”

 

 

        2. Met wat hoort men rekening te houden bij het voorschrijven van medicinale cannabis?! 

 

Zoals eerder hierboven vermeld te hebben mag een voorschrift voor medicinale cannabis geen alibi zijn voor een recreationele gebruiken. Daarom is het van groot belang dat jouw patiënt grondig gescreend wordt. Dit betekend dat er volgende punten worden bekeken.

  • Een peer-revieuwd dossier ( dit betekend dat er een duidelijke vermelding is over de lijdensdruk van de patiënt, bv. VAS-schaal), ADL (invloed dat het lijden heeft op dag dagelijks leven)  en WPI (uitgebreidheid van het lijden).

 

  • Daarbij omvat het dossier ook een anamnese van de behandelingen die gebeurt zijn en geen resultaten of onvoldoende resultaten hebben gegeven.  Als ook de duidelijke vermelding dat er geen andere beschikbare alternatieve behandelingen meer mogelijk zijn voor de patiënt.  

 

  • Pas als al deze zaken correct gedocumenteerd zijn in een volwaardig patiënten dossier, dan is het voor de arts mogelijk om een behandeling op basis van medicinale cannabis op te starten.

 

We weten dat artsen een zéér druk bestaan hebben en is het voor hen niet altijd mogelijk om een zéér uitgebreid peer-revieuwd dossier op te starten voor hun patiënt. Het is hier dat Cannabis Patiënt Care een reikende hand wil geven aan alle artsen, wij fungeren als een soort van vangnet en vooral een ondersteunende factor bij de artsen. We nemen wat administratieve werk uit zijn handen. Wij maken het adviesrapport op (peer-revieuwd dossier), het dossier omvat alle belangrijke gegevens om een behandeling op basis van medicinale cannabis op te starten.  En dit allemaal volgens de Wetgeving die is (België). 

 

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2019