LES DOSAGE

 

Is er overdosering mogelijk met medicinale cannabis?

 

Medicinale cannabis is veilig in het gebruik. Er zijn wel enkele contra-indicaties waar voorzichtigheid moet geboden worden. Men moet vooral een duidelijk onderscheid maken tussen medicinale cannabis (gebruikt voor de behandeling van ziektes) en het recreatief gebruik. Bij medicinale cannabis ligt de dosering veel lager en is het absoluut niet de bedoeling dat de patiënt “high” wordt. Daarom bouwt men de dosis heel traag op tot de optimale dosering gevonden wordt. Het gebruik van medicinale cannabis is namelijk maatwerk en daarom is het van belang dat de patiënt in het begin goed begeleid wordt.

 

 

Is medicinale cannabis verslavend?

 

Medicinale cannabis wordt gebruikt voor de behandeling van ziektes en de dosis ligt veel lager dan bij recreatief gebruik. De intentie van het gebruik ligt dus totaal anders. Wel is voorzichtigheid geboden als de patiënt ooit verslavingsproblemen heeft gehad in het verleden. Dit is een mogelijke contra-indicatie voor het gebruik van medicinale cannabis. Daar medicinale cannabis niet zomaar te verkrijgen is en alleen op doktersvoorschrift, blijft er te allen tijde door de behandelende arts controle over de therapie.

 

 

Wat betreft het juridische luik over het gebruik van medicinale cannabis door Belgische patiënten, wordt verwezen naar het tabblad “FAQ”.

 

De “The Merck Manual of Diagnosis and Therapy”:

 

““Marijuana is a euphoriant that can cause sedation or dysphoria in some users. Overdose does not occur. Psychologic dependence can develop with chronic use, but very little physical dependence is clinically apparent. Withdrawal is uncomfortable but requires only supportive treatment.”

 

Cannabis is zelfs bij zeer hoge doseringen niet toxisch, noch dodelijk

 

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2018