SERVICE

DIENSTVERLENING


 

 

 

 Vraag het aan Cannabis Patiënt Care 

 

Hebt u vragen betreffende medicinale cannabis of een andere algemene vraagstelling, dan kunt u ons gerust altijd contacteren via e-mail (zie “Contact”).  Ons team van gezondheidszorgprofessionals beantwoordt uw vragen binnen de 3 werkdagen. Opgelet: wij beantwoorden geen medische vraagstelling. Daarvoor moet de patiënt beroep doen op zijn behandelende arts.

Adviesrapportverslag 

 

Omvat alle informatie die noodzakelijk is om een behandeling met medicinale cannabis op te starten. 

 

Men kan het adviesrapportverslag vergelijken met een verpleegkundige patientendossier zoals in een ziekenhuis. Dit betekend dat we zéér gedetallieerd te werken gaan omdat dit van cruciaal belang is voor de bepaling van de juiste type cannabis, dosering en toedieningsmethode. Het laat ons ook toe om de opvolging en progressie van de behandeling beter te evalueren. Zowel de dokters als de patiënt krijgen het adviesrapport zodanig dat de arts ook ten alle tijde zich kan verantwoorden voor de opstart van de behandeling op basis van medicinale cannabis. 

 Patiënten-educatie en voorlichting

 

Educatie en een goede voorlichting geven aan de patiënt is van cruciale waarde voor het goede verloop van een behandeling met medicinale cannabis.

 

Bijgevolg is het belangrijk dat er gesensibiliseerd wordt over wat medicinale cannabis wel is en niet is, wat de mogelijkheden zijn en hoe ermee om te gaan. Ons team geeft daarom, op vraag van geïnteresseerden, informatiemomenten of namiddag- en avondpresentaties.

Opleidingen voor dokters en andere zorgprofessionals.

 

 

De zorgsector en geneeskunde evolueren continue, daarom is het van essentieel belang om zich op regelmatig basis bij te scholen.  En dit is eveneens ook het geval wat betreft de medicinale cannabis zorgsector.  Het is een sector die zich nog volop moet ontwikkelen waardoor Cannabis Patient Care een absolute voorloper willen zijn in de juiste begeleiding en ondersteuning voor patiënten, maar ook dat we dokters en andere paramedisch personeel opleiden in deze nieuwe sector. Want laat het echter duidelijk zijn dat de medicinale cannabis zorg sector is een complex gegeven!  De reden hiervoor is dat het een plant is met enorm veel capaciteiten die op heden nog volop klinisch onderzocht wordt. Ongeacht dat de laatste 20 jaar steeds méér wetenschappelijk onderzoeken gepubliceerd zijn betreffende de medicinale capaciteiten die planaardige componenten hebben! 

 

 

 

 

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2018